sewage

Очищення стічних вод, як господарсько-побутового, так і промислового походження в даний час є одним з найважливіших завдань промислових підприємств і міських адміністрацій. Причин цього кілька: посилення екологічних нормативів на скидання стічних вод у водойми рибогосподарського призначення, зношеність існуючих очисних споруд або їх повна відсутність, а також прагнення підприємств позбутися залежності від сторонніх організацій, що очищають стічні води і постачають технічною водою. Останнє змушує розглядати стічні води як джерело води для повторного використання на підприємстві.

Коагулянти і флокулянти

Ексклюзивна суміш спеціально розроблених полімерів GE допоможе видалити органічний колір, залізо, зважені тверді частинки, кальцієву і магнієву твердість з вхідної води. Полімерна обробка води допомагає усунути необхідність регулювання рН, знижує навантаження на де мінералізацію, збільшує пропускну здатність фільтра, а також значно скорочує обсяг осаду.

У поєднанні з іншими комплексними продуктами очищення стічних вод, коагулянтів і флокулянтів GE роблять стічні води прийнятні для повторного використання або скидання.

Видалення важких металів

sewage1

У разі, коли промислові стічні води містять важкі метали і селен (наприклад, вода після мокрої газоочистки в енергетиці, нафтопереробці, металургії, металообробній промисловості та ін.)

GE пропонує найсучаснішу технологію видалення селену і важких металів, заснованій на мікробіологічній переробці селену, важких металів і нітратів. Запатентована технологія ABMet * реалізується в баках, заповнених Біоматрицею з закріпленими на ній мікроорганізмами, що затримують метали і селен до рівня нижче 5 мкг/л. Після вичерпання завантаженням ємності, вона може бути відновлена. Також GE пропонує широкий спектр реагентів MetClear*, призначених для хімічного осадження важких металів. GE Технології дозволяють видалити зі стічних вод більше 99% таких забруднень як миш’як, селен, цинк, нікель, кадмій, ртуть, хром, мідь, сурма, нітрати і отримати воду, що задовольняє найсуворішим вимогам природоохоронного законодавства.

Очищення промислових стічних вод

Серед технологій GE для очищення стічних вод в енергетиці найбільш часто застосовуються технології очищення стічних вод методом мокрої газоочистки димових газів: видалення селена нітратів та важких металів по технології ABMet *, а також застосування інгібіторів відкладень GE в скрубберах.

Стічні води ТЕС, часто містять нафтопродукти, завислі речовини та інші забруднення також можуть бути очищені, наприклад, за технологією мембранного біореактора (МБР) і зворотного осмосу (при необхідності), і повернуті в оборотний цикл або на водопідготовку для повторного використання.