Комплексне вирішення проблем, пов’язаних з відкладенням, забиванням і корозією обладнання дозволяє суттєво інтенсифікувати роботу і підвищити рентабельність виробництва: скорочується відсоток браку і енерговитрати на одиницю продукції; істотно збільшується термін служби обладнання і зменшуються витрати на його ремонт.

Технології водоочищення і водопідготовки GE також широко застосовуються на металургійних підприємствах з урахуванням специфічних галузевих вимог до очищеної води і типових складів стічних вод.

Для установок безперервного розливання сталей

Металлургия

GE пропонує технології стабілізації оборотної води циклу кристалізації, вторинної зони і обладнання машини з метою збільшення тривалості кампанії розливання, зниження браку заготовки по ромбічності і поверхневих дефектів продукції, захисту трубопроводів від корозії і відкладень.

Технології GE дозволяють запобігти або знизити утворення відкладень у водоводах і газоходах скрубберов в середині газоочисток доменних, конверторних і електродугових печей, а також на лопатях нагнітачів з метою збільшення продуктивності плавильної печі (тривалості кампанії) і зниження часу і витрат на ремонти.

Придушення корозії, відкладень і мікробіологічного обростання з метою зниження витрат на ремонти і продовження терміну експлуатації та забезпечення безперебійності роботи обладнання охолодження домен, конвертерів, електродугових печей, киснево-компресорного виробництва, нагрівальних та термічних печей – це також досягається при використанні реагентних програм GE.

Ще одним застосуванням технологій GE є очищення фільтрів, видалення масло- і нафтопродуктів, поліпшення тепловідведення з метою підвищення якості продукції та захисту основного обладнання прокатних станів.

Для коксохімічного виробництва

Металлургия

Компанія GE Технології Води і Процесів пропонує очищення і запобігання відкладень і корозії в трубопроводах коксового і доменного газів; очистку пальників коксових батарей, нагрівальних колодязів, термічних печей, котлів, які використовують коксовий газ, а також запобігання відкладень в трубах первинних газових холодильників.

Запобігання відкладень в трубопроводах оборотного циклу агломераційного виробництва з метою зниження витрат на ремонти є ще одним прикладом успішного застосування технологій GE в металургії.

Нарешті, GE реагенти, що не містять хромати широко застосовуються для промивання та пасивації поверхонь агрегатів безперервного гарячого цинкування і полімерного покриття.